รับการดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ใช้ myHealthbox ต่อไปโดยไม่มีโฆษณาและเข้าถึงเอกสารมากกว่า 4 ล้านฉบับได้อย่างเต็มที่

Free

€0 / ปี

  • 24 เอกสาร / เดือน
  • ไม่สนับสนุน
  • การโฆษณา
  • ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

Basic

€4.99 / เดือน

  • 40 เอกสาร / เดือน
  • อีเมลสนับสนุน
  • ไม่มีการโฆษณา

Pro

€199 / ปี

  • ไม่ จำกัด เอกสาร
  • อีเมลสนับสนุน
  • ไม่มีการโฆษณา